Adeiladu

construction tunnel

Mae TDS yn gwasanaethu'r diwydiant adeiladu byd-eang trwy ddylunio, cynhyrchu, a dosbarthu llinell gyflawn o offer a chynhyrchion drilio aer gan gynnwys morthwylion a darnau DTH, pibellau drilio, casin, darnau cylch a Driliau DTH.  
Mae ystod cynnyrch TDS yn helaeth ac mae ganddo dechnolegau unigryw. Diolch i beirianneg uwchraddol sy'n sicrhau dibynadwyedd ac effeithlonrwydd lle mae ei angen arnoch fwyaf. Rydym yn eich helpu i gyflawni ar amser - ac o fewn y gyllideb.