Proffil TDS

Beijing The Drill Store Machinery Equipment Co, Ltd ( TDS ) yn wneuthurwr blaenllaw ym maes gweithgynhyrchu offer mwyngloddio ac adeiladu. Rydym yn darparu ystod eang o rigiau drilio, cywasgwyr aer, offer adeiladu, offer drilio a gwasanaethau ymgynghori, i'ch helpu chi i ddatrys problem drilio ar effeithlonrwydd uchel a chost isel. Mae TDS wedi ennill ein henw da a'n cryfder busnes uchel ei barch trwy ein pwyslais ar ddarparu buddsoddiadau parhaus mewn ymchwil a thechnoleg newydd i wella ansawdd cynnyrch a chwrdd â Safonau Rhagoriaeth Rhyngwladol.

 

Ein Gwasanaethau:                                                 Prif Gynhyrchion:

Rig Drilio Ffynnon Dŵr a Dŵr Geothermol

Mwyngloddio a Chwarela DTH Drilio Rig

Cywasgydd Aer Adeiladu

Offer Drilio Cyfleustodau a HDD

 

Mae ein Vision:

Bydd TDS yn arwain y farchnad mewn diwydiant cysylltiedig gydag arloesedd a chyfeiriadedd cwsmeriaid. Ein mantais yw gwasanaeth un stop. Gallwn ddarparu atebion drilio cyflawn ar gyfer eich prosiectau. 

 

Mae gan ein peirianwyr fwy nag 20 mlynedd o brofiad drilio. Trwy ddadansoddiad cynhwysfawr a dealltwriaeth dda o alw defnyddwyr, rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cwsmeriaid o'r gost isaf fesul metr ym mhob agwedd o ddethol atebion, dylunio cynhyrchion, prynu deunyddiau, a thechnoleg gweithgynhyrchu i gyflenwi cynhyrchion. Ein nod yw boddhad cwsmeriaid 100%.

 

Mae ein tîm rheoli amlieithog, aml-ddiwylliannol yn blaenoriaethu cyfathrebu llyfn ac effeithiol. Rydym hefyd yn ymroddedig i wella'r holl brosesau cynhyrchu yn barhaus. Ar yr un pryd, mae gan TDS dîm cludo proffesiynol a all ddarparu gwasanaethau cadwyn ecolegol llawn cyflymach, gwell a mwy meddylgar i gwsmeriaid. Ein hymgais gyson yw eich helpu chi i arbed pob ceiniog. Ar ôl blynyddoedd o gronni, mae TDS wedi ennill ymddiriedaeth a ffafr defnyddwyr gartref a thramor gyda'i dechnoleg wych, cynhyrchion o ansawdd uchel, pris cystadleuol, gwasanaeth meddylgar a sianeli cynnyrch helaeth.

 

TDS fydd eich dewis gorau. Credwn fod cynnyrch o safon yn siarad drosto'i hun. Rydyn ni'n sefyll wrth bopeth rydyn ni'n ei wneud a'i werthu. Rydym yn diolch i gefnogaeth pob cwsmer ac yn dymuno cael eich diddordeb dwfn a bod yn bartner gorau i chi.