Cyfleustodau a HDD

cof

O ran gwiail drilio anodd a dibynadwy, mae TDS yn cynhyrchu pibell drilio HDD (Drilio Cyfeiriadol Llorweddol) ac offer. Mae ein cynhyrchion drilio cyfeiriadol llorweddol o ansawdd uchel yn goresgyn y prosiectau mwyaf heriol. O dwnelu o dan ffyrdd i ddrilio o dan ardaloedd sydd â thagfeydd trwm yn ogystal ag ardaloedd sy'n sensitif i'r amgylchedd, rydym yn gwasanaethu pob rig drilio cyfeiriadol llorweddol bach i ganolig ei faint. Yn benodol, rydym yn cynhyrchu ac yn cyflenwi gwiail a phibellau drilio cydnaws ar gyfer yr HDDs canlynol.