Cais

Mwyngloddio a Chwarel

Mae TDS wedi darparu gwasanaeth un stop ar gyfer rhai o brosiectau mwyngloddio mwyaf y byd. Ar gyfer y cwsmeriaid hyn, mae TDS yn cynnig ystod gyflawn o ... sy'n arwain y diwydiant ...

Darllen mwy

Ffynnon Dŵr a Geothermol

Mae TDS yn arbenigo yn yr offer angenrheidiol i estyn i mewn i unrhyw fath o amgylchedd i ddrilio'ch dŵr yn dda. Mae TDS wedi ymroi i'r gweithiwr proffesiynol ...

Darllen mwy

Adeiladu

Mae TDS yn gwasanaethu'r diwydiant adeiladu byd-eang trwy ddylunio, cynhyrchu, a dosbarthu llinell gyflawn o offer a chynhyrchion drilio aer ...

Darllen mwy

Archwilio

Mae atebion drilio cylchrediad cefn TDS wedi'u cynllunio i sicrhau enillion sy'n arwain y diwydiant o ran ansawdd sampl a chynhyrchedd drilio ...

Darllen mwy

Cyfleustodau a HDD

O ran gwiail drilio anodd a dibynadwy, mae TDS yn cynhyrchu pibell drilio ac offer HDD (Drilio Cyfeiriadol Llorweddol) o ansawdd uchel ...

Darllen mwy

Ramio Pentyrrau Solar

Gyrrwr pentwr sefydlog ac effeithlon peiriant gyrrwr post hydrolig llawn Gyrrwr pentwr hydrolig aml-swyddogaeth Gyrrwr pentwr wedi'i osod ar ymlusgwr strôc 3m 6m ...

Darllen mwy